Regulamento

PequeFilmes 2022. 6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS INFANTÍS DE GALICIA

DATAS:

PEQUEFILMES 2022 terá lugar no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia en Santiago de Compostela entre os días 29 e 30 de xaneiro de 2022.

XÉNEROS, ESTILO E IDIOMAS

Aceptaranse obras de todos os estilos e xéneros, producidas en calquera país do mundo. As copias de visionado para a preselección con diálogos noutros idiomas diferentes ao galego ou castelán deberán incluír subtítulos nestes idiomas, ou no seu defecto, en inglés.

CATEGORÍAS

Establécense as seguintes categorías competitivas:

MIÑOCAS: Competición Internacional para público +3 anos
FANECAS: Competición Internacional para público +7 anos.

DATA DE CREACIÓN

Só se aceptarán para as Competicións Internacionais obras completadas posteriormente ao 1 de xaneiro de 2019.

DURACIÓN

As obras serán curtametraxes cun máximo de 30 minutos de duración.

TEMA

O tema é libre e poderán presentarse obras de todos os estilos e técnicas, sempre que o contido se adecúe ás idades recomendadas en cada categoría (+3 e +7 anos). Os participantes poderán inscribir todas as obras que desexen.

FORMATO:

Os formatos de proxección para as Competicións Internacionais son: mpeg4/mov H264 ou Apple Prol Res 442.

As copias de proxección deberán enviarse coa maior resolución posible, preferentemente en Full HD (1920×1080 píxeles), e se é posible en formato progresivo (non entrelazado).

SUBTÍTULOS:

As obras seleccionadas con diálogos en idiomas distintos ao galego ou castelán, en caso de non poder achegar subtítulos nos devanditos idiomas, deberán presentar unha copia de proxección limpa (sen subtítulos integrados na imaxe) e ir acompañadas por un arquivo independente coa lista de diálogos en inglés, preferiblemente en formato .srt con código de tempos.

INSCRICIÓN:

Para a súa selección os participantes deberán inscribir as súas obras a través de

www.shortfilmdepot.com
www.festhome.com
www.filmfreeway.com

TAXA de inscrición: 3 €

FIN DO PERÍODO DE INSCRICIÓN

A data límite para o rexistro de obras para PequeFilmes 2022 é o 15 de Decembro de 2021.

Os participantes serán informados da selección durante a primeira semana de xaneiro de 2022. As obras gañadoras das correspondentes categorías coñeceranse ao final do festival.

As copias de proxección deberán estar en mans da organización de PequeFilmes 2022 antes do 15 de Xaneiro de 2022, e serán enviadas mediante un servizo de descargas en liña ao enderezo electrónico indicado polo festival aos seleccionados.

PREMIOS:

Os premios para as categorías competitivas son:

Premio do Público á Mellor Curta da Categoría Miñocas (+3 anos): 1.000 euros
Premio do Público á Mellor Curta da Categoría Fanecas (+7 anos): 1.000 euros

Os premios estarán suxeitos ás correspondentes retencións de impostos. A organización non abonará taxas de proxección para as curtametraxes seleccionadas dentro das categorías competitivas.

PEQUEFILMES EN LIÑA

PequeFilmes 2022 celebrarase nun formato híbrido: presencial e en liña, durante as datas sinaladas.

As obras seleccionadas a concurso proxectaranse nas salas do festival e tamén estarán dispoñibles na plataforma oficial do festival durante as mesmas datas do festival.

Os participantes aceptan que fragmentos das súas obras sexan utilizados sen custo con propósitos de promoción e publicitarios por parte do festival. O festival resérvase a posibilidade de organizar algunha proxección adicional das obras seleccionadas durante o transcurso do seguinte ano á súa selección, sempre con propósitos de promoción e previa comunicación aos titulares das mesmas.

Coa sinatura do documento de participación, o participante expresa o seu consentimento coas normas do festival aquí expostas.

PEQUEFILMES 2022
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS INFANTÍS DE GALICIA