Freeze frame: a técnica máis absurda desde a invención da imaxe en movemento. Mediante un elaborado proceso de duplicar a mesma imaxe unha e outra vez, créase a ilusión de quietude.